"Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις" (Λέων Τολστόι)

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Εφηβεία & Ταυτότητα
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΩ

 • Διαμόρφωση μίας εικόνας για τον εαυτό του με εσωτερική διαχρονική σταθερότητα
 • Πεποίθηση ότι παραμένει το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις
 • Να βρει το ρόλο που θα διαδραματίσει μέσα στην κοινωνία
 • Ιεράρχηση σκοπών και αξιών ζωής
 • Αφοσίωση στις αξίες
 • Περίοδος σημαντικών αλλαγών και αποφάσεων
 • Σύγχυση ρόλων, χωρίς την εσωτερική βεβαιότητα για το ποιος είναι και τι θέλει στη ζωή

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κατακτημένη ταυτότητα
 • Έχει ευκαιρίες να πειραματιστεί, να γνωρίσει, να συνδιαλλαγεί με άτομα του ίδιου και του άλλου φύλου, έχει μελετήσει και συγκρίνει τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές ιδεολογίες και έχει κάνει τις επιλογές του με βάση τα κριτήρια που έχει ο ίδιος θέσει, αφού έχει λάβει υπόψη του πολλές εναλλακτικές

Δοτή ταυτότητα 
 • Έχει δεσμευτεί και έχει αφοσιωθεί σε σκοπούς και πεποιθήσεις που του έχουν υποδειχθεί από άλλους, χωρίς προηγουμένως και με δική του πρωτοβουλία να έχει λάβει υπόψη του εναλλακτικές πιθανότητες. 

Παρατεταμένο μορατόριουμ  
 • Έχει επιδοθεί σε μία συνεχιζόμενη προσπάθεια να αναζητεί και να εξετάζει δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να μπορεί να καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο σχέδιο ζωής

Αναλυτικότερα, οι τρεις ταυτότητες: 


Κατακτημένη ταυτότητα:
 • πιο καλά προσαρμοσμένα άτομα,
 • υψηλή επίδοση σε πνευματικές δοκιμασίες,
 • μεγάλη αυτοπεποίθηση,
 • λιγότερο άγχος,
 • ανοχή και σεβασμό σε αντίθετες απόψεις,
 • αφοσίωση στην επιδίωξη σκοπών

Δοτή ταυτότητα:
 • Αυταρχικά, στερεοτυπικά άτομα
 • Θέτουν εξωπραγματικά υψηλούς στόχους
 • Δεν μπορούν να αποδώσουν κάτω από αγχογόνες συνθήκες
 • Βιώνουν σύγχυση όταν υπάρξει αμφισβήτηση των πιστεύω τους
 • Οι σχέσεις με άλλους είναι επιφανειακές και στερεοτυπικές


Παρατεταμένο μορατόριουμ:

 • Περισσότερο άγχος από όλες τις ομάδες
 • Συνεχώς αναβάλλει τη λήψη απόφασης
 • Είναι εκτεθειμένο και κινδυνεύει
 • Αποφεύγει τη δέσμευση να αγωνιστεί για να υλοποιηθούν οι επιλογές τουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει: